Om oss

I Allahs den nåderikes, den barmhärtiges namn

Vi är en ideell organisation som siktar på att vägleda människorna till islam(underkastelse under Allahs vilja), koran och sunnah(profetens väg) utmed sahabas(profetens följeslagares) förståelse och sätt. Vi är politiskt obundna och jobbar även med välgörenhet(sadaqa) där vi hjälper muslimer både i Sverige och utanför med Allahs tillåtelse.

Hjälp oss att hjälpa muslimer och att kalla människorna till den sanna vägen, den väg profeterna frid och välsignelser vare över dom tog.

Vart går era bidrag?

De pengar ni skänker kommer (självklart oavkortat) bl.a. att gå till: Tryck – kostnader av da’wah – material Barn – och ungdomsaktiviteter Material och utrustning för olika da’wah – aktiviteter Kostnader för tillstånd att ställa ut da’wah – bord Föreläsnings – och andra nödvändiga da’wah.

Bankgironummer 5130-8393

Swish nummer 1233782760

Kontonummer 5215 10 738 82